Wat te doen tijdens een aardbeving?

02/16/2023

Ookal is de kans erg klein dat er een zware aardbeving hier op Malta zal plaatsvinden, krijgen we wel vragen hierover. Daarom dit artikel dat je weet wat je moet doen!

Wat moet je weten over aardbevingen

Aardbevingen komen heel plotseling zonder een kleine waarschuwing. Kleine aardtrillingen kunnen overal voorkomen, maar grote aardbevingen komen alleen voor op bepaalde plekken in de wereld. Door middel van analyses door specialisten kunnen aardbevingen voorspelt worden, waardoor evacuaties vroegtijdig kunnen worden aangeraden. Ook dieren kunnen signalen afgeven. Wanneer dieren erg alert en gespannen zijn en zich klaar maken om te vluchten, kan dit betekenen dat er een aardbeving op komst is. Een opeenvolging van voorafgaande aardtrillingen, ook wel voorschokken genoemd, gevolgd door een rustperiode, zijn vaak een voorbode voor een grote aardbeving. De aardtrillingen die hieraan voorafgaan zijn echter niet altijd merkbaar.

Voorzorgsmaatregelen

  • Luister naar het lokale radiostation voor recente verslaggevingen en adviezen als er waarschuwingen zijn gegeven voor een mogelijke aardbeving.
  • Sluit gas, elektriciteit en water af als dit wordt geadviseerd.
  • Verwijder grote en zware voorwerpen die op hoge planken staan.
  • Zorg ervoor dat het volgende klaar ligt: vers water en voedsel voor noodgevallen, een zaklamp, eerste hul

De kans op een stroomstoring is veel groter op Malta, zorg daarom altijd dat je powerbank vol is en dat je kaarsen in huis hebt!

Wat te doen tijdens een aardbeving?

In een gebouw

Blijf binnen. Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van glas, in het bijzonder grote ramen, en spiegels. Een goede plek om te schuilen is in een hoek van het huis of onder een stevige deurpost (binnenshuis). Een lagere verdieping of een kelder geven een goede kans op overleving. Zorg ervoor dat er genoeg uitgangen zijn om uit te vluchten. Schuil onder een tafel of een ander groot en stevig stuk meubel welke bescherming en ruimte biedt. Wanneer je in een winkel bent, blijf dan weg van grote rekken met spullen. Ga in hoge gebouwen nooit met de lift. Mensen in paniek zullen zich snel begeven naar het trapgebouw. Blijf echter onder een bureau.

In een auto

Stop zo snel als je kunt, maar blijf in de auto zitten. Het zal je wat bescherming geven tegen vallende objecten. Kruip onder het zitniveau zodat je nog meer beschermt ben voor als er iets op je auto valt. Wanneer de bevingen voorbij zijn, let dan op of er geen obstakels of andere gevaren zijn zoals gebroken kabels, kapotte wegen of bruggen.

In de open lucht

Lig plat op de grond. Probeer niet weg te rennen. Blijf weg van hoge gebouwen en bomen. Ga niet ondergronds of in een tunnel waar er kans op instortingsgevaar bestaat. Wanneer het je is gelukt om op een open plek te komen, ga dan na een aardbeving niet gelijk terug een gebouw in, omdat er daarna nog een kans bestaat op kleine bevingen. Gebouwen die tijdens de grote aardbeving schade hebben opgelopen, kunnen dan alsnog instorten.
Wanneer je bij een heuvel bent, is het veiliger om naar de top te gaan. Onder de top kunnen namelijk aardverschuiven voorkomen, waarbij een kleine kans op overleven bestaat. Ook een goede manier om te overleven is door je op de grond op te rollen als een bal.
Op het strand, welke niet onder een klif ligt, ben je in eerste instantie redelijk veilig, maar na de aardbeving kunnen grote golven opkomen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk na de beving weg te gaan van het strand naar een hoge, open plek. Volgende bevingen na de grote aardbeving zijn over het algemeen minder gevaarlijk dan tsunami's.

Tot slot

Blijf kalm en denk snel na: snelheid is essentieel wanneer er een aardbeving op komst is. Er is weinig tijd om voor anderen te zorgen. Gebruik geweld wanneer het noodzakelijk is om anderen in veiligheid te brengen of trek ze op de grond.

Wat te doen na een aardbeving?

Controleer jezelf en anderen op verwondingen. Pas eerste hulp toe als dit nodig is. Contact met afvalwater, vervuild water en met menselijke lichamen kunnen ook gevaarlijk zijn en leiden tot ziektes of zelfs tot de dood. Berg alle lichamen, zowel van dieren als van mensen. Neem extra maatregelen voor afvalverwerking en persoonlijke hygiëne. Filter en kook al het water. Controleer of de afvalverwerking werkt voordat je gebruik maakt van wasgelegenheden. Bevind je niet in beschadigde gebouwen of ruïnes. Zorg voor een veilige plek aan de hand van brokstukken. Wees voorbereid op naschokken. Maak kasten voorzichtig open en wees erop bedacht dat er spullen uit kunnen vallen. Verwijder chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen. Gebruik geen vuur of elektriciteit als er een kans op een gaslek bestaat.